WYDAJNOŚĆ – seria  BMG

BM 150 BM 200 BM 300 BM 400/1 BM 400/2
A Surowy Osad (zawartość zanieczyszczeń do 480 ml/l) IEC (B5)  90 112 132  132  132
P[kW]  1,5 2,2 2,2/3 5,5 7,5
[obr/min] 1440  960  720/960 390 480
Wydajność max.[m3/h] 20  40  100 200 360
  B     Osad Wstępny (zawartość suchej masy do 6%)  IEC (B5) 90  112 132 132 132
 P[kW] 1,5  1,5 3 5,5 7,5
 [obr/min]  1440 720 610 390 480
 Wydajność max. [m3/h]  10 20 60 120 200
 C  Osady sfermentowane(do 6%suchej masy)  IEC   112  132 132 132
P[kW]   1,5  3 5,5 7,5
 [obr/min]   720  610 390 480
Wydajność mx. [m3/h]   20  60 120 200

 

 

Model Wydajność teoretyczna* [m3/h] Zainstalowana moc [kW]
Bio-Mac BMF300 5-10 3
Bio-Mac BMF300 15-20 4
Bio-Mac BMF300 25-30 5,5
Bio-Mac BMF400 30-45 5,5
Bio-Mac BMF400 45-60 7,5

* Rzeczywista wydajność uzależniona od rodzaju biomasy