Zastosowanie

Depurazione1-300x231

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW: wewnętrzna klimatyzacja, recyrkulacja,  rozdrabnianie szlamów, osadów

Gallery

Biogas1-295x300

BIOGAZ: podawanie biomasy do reaktora, recyrkulacja pomiędzy fermentatorami.

Gallery

Protezione-pompa2 Ochrona POMPY przed włóknami i długimi zanieczyszczeniami.
Inceneritore-300x231 Zakłady przemysłowe, komunalne, spalarnie.
Maceracja i mieszanie w przemyśle (papierowym, browarniczym, rolnictwie, olejowym)